Brevens bruk

Mary Béve föddes 1924 och växte upp på Brevens bruk i Närke. Efter studier gifte hon sig med ambassadör Carl-Gustaf Béve. Makarna fick en son. Familjen kom att bo under långa tider utomlands, speciellt länge i Rom. Vid sin död 1990 innehade Mary Béve en befattning som administrator vid Riddarhusdirektionen.

Under sina senaste levnadsår visade Mary Béve ett stort intresse för vård av barn med cancer. I hennes testamente fanns inskrivet att en del av hennes kvarlåtenskap skulle gå till en stiftelse vars ändamål var att stödja barnonkologisk forskning och vetenskapliga konferenser. Stiftelsen inrättades 1990. Dess förste ordförande var professor Jerzy Einhorn och han efterträddes 1997 av professor Agne Larsson. Ny ordförande sedan 2011 är professor Agneta Nordenskjöld.